قوانین و مقررات

پارس لينک يک منبع رايگان ثبت لينک سايت ها و پست هاى اينستاگرام ميباشد.
شما ميتوانيد هر ١٢ ساعت يكبار پنج لينک براى يک سايت و بصورت بي نهايت لينک پست اينستاگرام خودتون رو ثبت كنيد.
لينک هاى ثبت شده بعد از تاييد كارشناسان در پارس لينک منتشر خواهد شد.

موارد زیر در ثبت لینک الزامی می باشد :
  • عنوان تكرارى وارد نشود.
  • آدرس لينک، عنوان و توضيحات كاملا بايد با قوانين جمهورى اسلامى ايران مطابقت داشته باشند در غير اين صورت منتشر نخواهد شد.